Kuruluş

Kuruluş

2007 Yılında kurulan Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler ve bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkındaki tebliğ” çerçevesinde kurulca listeye alınmış, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamına giren "gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi" hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş olup, halen bankalar ve özel şirketlerden gelen sektörel taleplere yönelik değerleme hizmeti vermeye devam etmektedir.